• Velkommen til Luther Forlag
  • KUNDEKLUBB
Aktuelt
Tilbud

Munken som endret Europa
Reformatoren Martin Luther

Rett foran tronen til Europas mektigste hersker, keiser Karl 5, står den ensomme munken og teologilæreren Martin Luther i 1521 og nekter å bøye av.

9788253148342

Disippelrytmer
Håndfast hjelp til et slitesterkt trosliv

Hvordan kan jeg finne en god rytme for troslivet i hverdagen?
9788253148595

Han som ser meg
Troshistorier fra andre tider og himmelstrøk

I den kristne troen brukes begrepet «troshistorie» om hvert menneskes livshistorie, der møtet med og relasjonen til Gud er den røde tråden.
9788253148533
Tilbud

Kristendom og politikk
En debattbok

Hvorfor er kristne svært uenige om politikk når de er ganske enige om etikk?
9788253148601
Anbefalte produkter

Skeptikerens guide til Jesus del 2
Om Jesu identitet og oppstandelse

I sentrum av kristen tro står en historisk person: Jesus fra Nasaret.

9788253148267

Sett
Ukentlige hvileskjær

Gjennom personlige skildringer beskriver forfatteren hvordan Gud har sett henne og vært med henne gjennom hele livet - i oppturer og nedturer, nederlag og seire, i humor og alvor.
9788253148380

Bibelen for hode og hjerte

Guds ord er talt inn i en annen tid enn vår og må derfor forklares. Samtidig er det beregnet på oss i dag, og bør alltid tas imot med et åpent hjerte i den enkeltes situasjon.

9788253148311

Mellom skumring og mørke
Åtte betraktninger om den nakne tro

De åtte betraktningene i boken utforsker troens vesen og hemmelighet i lyset av korset og oppstandelsen. Alle berører det samme spørsmålet: Hvordan kan vi få vår kjærlighet til å vokse?

9788253148335

Vertigo

Midt i det avgjørende karrierespranget opplever Arne Nordahl noe av det vi alle frykter. En ulykke gjør ham varig uføretrygdet. Spørsmålet melder seg: Hva kan jeg bidra med nå?

9788253148359

Den usynlige vennen

Hva ville du gjort hvis du oppdaget et hull i hekken til naboen? Ville du ha krøpet gjennom hullet? Det gjorde Pelle.

 

9788253153124

De fulgte Jesus
Beretninger for daglig lesning

366 kortbiografier samlet i én bok ? til daglig inspirasjon!

9788253148229

Kjennetegn
Å søke Guds nærvær i en kaotisk tid

En bok om bønn.

9788253147765
Titler fra Lunde Forlag

Kjærlighetens fem språk

Populær bok som forteller at ulike mennesker uttrykker kjærlighet på ulike måter: Ved oppmuntrende ord, tid, tjenster, gaver og berøring.

9788252033052

Ung tro

Med friske innfallsvinkler gir Kvalbein trygg forkynnelse og veiledning til unge lesere.

9788252002126

Det meste som skjer, er usynlig

På kort tid skjer det masse ekstremt i livet til Sindre på 18. Mest sånne ting han ikke selv ville ha valgt. 

9788252000245

Jødiske gleder

Kokekunst og tradisjoner spiller en viktig rolle i jødiske høytider. I tekst og bilder inviteres du her inn i en rik kulinarisk tradisjon som fremdeles holdes levende.

9788252000382