Guds virkelighet

Kristen dogmatikk
ISBN: 9788253142906

Formålet med boka er å dekke kravene for pensum i dogmatikk-delen av kristendom grunnfag. Den er også ment som en hjelp til dem som forkynner og underviser i troens innhold, og dem som ønsker å tilegne seg dette. Dessuten er den skrevet som et ledd i dialogen mellom den kristne tro og andre livssyn. Med litteraturliste.

Forfatter Jan-Olav Henriksen
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 1994
Antall sider 287
Innbinding Heftet
Målform Bokmål

Fortolkning til Matteusevangeliet

Bibelkommentaren er en veiviser inn i tekstene i Matteusevangeliet.

9788253160689

Gud, verden og håpet
Innføring i kristen dogmatikk

Hvem er Jesus Kristus? Hva betyr det at mennesket er skapt i Guds bilde? Hva kjennetegner det kristne fellesskapet?

9788253148106

Jesus, hva ville han? Hvem var han?
En innføring i de tre første evangelienes budskap

9788253145815