• Invitasjon til praktisk teologi - slideshow

Invitasjon til praktisk teologi

ISBN: 9788253145044

Boken består av to deler. Først kommer et riss av faghistorien, hvor fremveksten og utviklingen av den praktiske teologi strekes opp, og hvor fagets kjerneproblemer bestemmes og drøftes. Dernest følger en serie med korte introduksjoner til hvert av de praktisk-teologiske enkeltfag som står sentralt i vår tradisjon: kirketeologi, prekenlære, kateketikk, liturgikk, sjelesorg, diakonikk og kirkerett. Med litteraturliste.

Forfatter Olav Skjevesland
Utgave nr. 1
Forlag Luther Forlag
Utgivelsesår 1999
Antall sider 174
Innbinding Heftet
Målform Bokmål

Fortolkning til Matteusevangeliet

Bibelkommentaren er en veiviser inn i tekstene i Matteusevangeliet.

9788253160689

Jesus, hva ville han? Hvem var han?
En innføring i de tre første evangelienes budskap

9788253145815

Ordet gjennom året 1
Evangeliebetraktninger over første tekstrekke

9788253147796

Troens ABC
Kjernestoff i kristen trosopplæring

9788253146560

Troens kart - Guds landskap
Grunnlagsspørsmål i dogmatikken

9788253145839