Gud i Oslo
og verdensbildet Norge mistet

I denne boken gir Jørgen Aass leseren et overblikk over et levende og spennende kristent landskap som ikke så mange kjenner til.

9788253148137

Når troen setter spor
Hjelp til å arbeide med din troshistorie

Kan du fortelle din troshistorie? For mange kan spørsmålet være vanskelig å besvare.

 

9788253148236

Tro mellom venner
Vennskap som formidler Kristus til muslimer

Overalt i Norge møter kristne innvandrere og flyktninger med muslimsk tro. Hvordan kan vi vise oss som gode, inkluderende naboer og venner for dem? Og hvordan kan vi leve ut og formidle Guds kjærlighet og evangeliet til muslimer?

9788253147932
Sorter etter:

Misjon i bevegelse

Jubileumsbok om Normisjon
9788253148526

Gud i Oslo
og verdensbildet Norge mistet

I denne boken gir Jørgen Aass leseren et overblikk over et levende og spennende kristent landskap som ikke så mange kjenner til.

9788253148137

Når troen setter spor
Hjelp til å arbeide med din troshistorie

Kan du fortelle din troshistorie? For mange kan spørsmålet være vanskelig å besvare.

 

9788253148236

Tro mellom venner
Vennskap som formidler Kristus til muslimer

Overalt i Norge møter kristne innvandrere og flyktninger med muslimsk tro. Hvordan kan vi vise oss som gode, inkluderende naboer og venner for dem? Og hvordan kan vi leve ut og formidle Guds kjærlighet og evangeliet til muslimer?

9788253147932

Ut av saltbøssa
Evangelisering som livsstil

9788253146751
Tilbud

Med hele hjertet
En families kjærlighet til det kinesiske folk 1928-2011

9788253146607

Mor til tusen

9788271993467